3 Adımda Doğru Deprem Çantası Hazırlama: 06.02.2023 tarihinde Ülkemizde; “asrın felaketi” olarak nitelendirilen,  11 ilimizi etkileyen ve acısını her birimizin […]
Afet zamanında sosyal medya , şiddet haberleri ve travma açısından giderek önem kazanan bir mecradır. Hem hızlı ve yayılan etkisi […]
Psikolojik ilk yardım, afetten fiziksel ve ruhsal olarak etkilenen bireyler ve aileler için güvenlik, sükûnet, diğerleriyle bağ, umut ve kendine […]
İyilik hali ve sağlıklı yaşam: Kişisel sağlıklı yaşam, son zamanlarda çok fazla duymaya başladığımız, sosyal medya araçlarında bile sık sık […]