Yoğun talep nedeniyle akşam grubumuz açılmıştır. 17.yy Alimlerinden İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhu’l Beyan isimli Kur’an tefsirinden okumalar yapılacaktır. Ön […]
İyibimeşk Musiki Topluluğu
Hasretle beklenen “İyibimeșk Musiki Topluluğu ile Geleneksel Usulde Meşk Atölyesi” 7 Ekim Cumartesi Günü itibariyle başlıyor. 🎊 ÖNEMLİ HUSUS 🎊 […]