Afet zamanında sosyal medya , şiddet haberleri ve travma açısından giderek önem kazanan bir mecradır. Hem hızlı ve yayılan etkisi […]