Yoğun talep nedeniyle akşam grubumuz açılmıştır. 17.yy Alimlerinden İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhu’l Beyan isimli Kur’an tefsirinden okumalar yapılacaktır. Ön […]
17.yy Alimlerinden İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhu’l Beyan isimli Kur’an tefsirinden okumalar yapılacaktır. Ön kayıt ve detaylı bilgi için Dernek […]